Veiligheid voor alles in de bouw

Binnen Heijmans is veiligheid een absolute must, want werken in de bouw brengt risico’s met zich mee. Daarom is Heijmans in 2013 gestart met het veiligheidsprogramma GO! (‘Géén Ongevallen’).

Dit bewustwordingsprogramma gaat over ‘veiligheid, gezondheid, welfare en milieu’ en moet de houding en het gedrag binnen Heijmans veranderen. Solfers produceerde diverse voorlichtingsmaterialen zoals; posters, veiligheidspassen en een klein overzichtelijk voorlichtingsboekje in het Nederlands, Engels, Duits en Pools.

Heijmans Veiligheidsposter

Ook een bewustwordingscampagne starten binnen uw bedrijf? Wij komen graag een keer langs om over de mogelijkheden van ondersteunende materialen te praten. Bel Cees of Bert voor een oriënterende afspraak.

Terug naar het case overzicht >

Solfers drukwerkadviseur Cees Drijvers

Ook voor de realisatie van een veiligheidsprogramma kom ik graag een keer op de koffie. Bel mij voor een vrijblijvende afspraak!

Cees Drijvers

Wij werken o.a. voor: